Scheidsrechterscommissie

Leden: Roelof vd Broek, Anne Wiersma, Astrid Hoetjer, Sander Lap, Nienke Wobbes
In de zomer van 2022 kwam de scheidsrechterscommissie voor het eerst samen. Tijdens dit overleg
werden ideeën uitgewisseld over wat we vinden dat de taken zijn van deze commissie:
Indelen van scheidsrechters op eigen wedstrijden
Begeleiden van eigen scheidsrechters
Bezetting regelen jurytafel
Organiseren spelregelavonden
Week van de scheidsrechter


Indelen scheidsrechters op eigen wedstrijden
Aan het begin van elke competitie (veld najaar, zaal, veld voorjaar) wordt een schema gemaakt van
alle wedstrijden waarop eigen scheidsrechters moeten worden ingevuld, dit gaat om alle
breedtekorfbal wedstrijden. De stelregel is: alle senioren leden worden één of meerdere keren
ingedeeld om te fluiten. Bestuursleden en trainer/coaches worden, vanwege hun intensieve
vrijwilligersfunctie, niet ingedeeld maar kunnen wel gevraagd worden als back-up. Verder wordt er
gekeken naar de hoeveelheid vrijwilligersfuncties die iemand verricht, doe je veel voor de club in
commissies etc., hoef je in eerste instantie minder vaak te fluiten. Voor wedstrijden van KVW’22 3 en
4 worden onze bondsscheidsrechters ingedeeld als back-up voor het geval er geen scheidsrechter
vanuit de bond beschikbaar is.

 
In principe is dit goed verlopen, maar het blijft duidelijk dat fluiten voor de meesten geen hobby is.
Op de momenten dat er iemand ziek/geblesseerd of om een andere reden niet kan fluiten, blijkt het
elke keer weer erg moeilijk om vervanging te vinden. Gelukkig wordt het altijd opgelost, echter wel
vaak door dezelfde mensen, dat is jammer want we moeten het samen doen!
Middels een schema wordt bijgehouden wie hoeveel fluit, zodat het zoveel mogelijk evenredig
verdeeld wordt.

 
Begeleiden van eigen scheidsrechters
Een aantal scheidsrechters floot dit seizoen voor het eerst. Deze mensen hebben hierbij begeleiding
gekregen. De begeleiding bestond uit een gezamenlijke avond waarop aandachtspunten werden
besproken. Tijdens deze avond kreeg iedereen een informatieboekje en een fluitje uitgereikt. Tijdens
de wedstrijden was Anne Wiersma of Roelof vd Broek aanwezig om voor, tijdens en na de wedstrijd
te bespreken hoe het fluiten gaat.

 
Bezetting jurytafel
Bij de wedstrijden van KVW’22 1 wordt er gespeeld met schotklok, hierbij is een jurytafel aanwezig
die we zelf moeten bezetten. De volgende mensen hebben dit jaar achter de jurytafel
plaatsgenomen: Jolanda Lap, Wia Muusers, Roelof vd Broek, Anne Wiersma, Janet van Hoorn,
Maurits Oostindiër, Bert de Haan, Sjoerd Lap, Mariëlle Hindriks en Nienke Wobbes.

 
Week van de scheidsrechter
In oktober wordt er jaarlijks vanuit de KNKV een ‘week van de scheidsrechter’ georganiseerd. Hier
doen wij als KVW’22 graag aan mee. Al onze bondsscheidsrechters kregen een leuk presentje en ook
alle jeugdscheidsrechters en scheidsrechters die vanuit de bond bij ons op het veld kwamen kregen
wat lekkers mee naar huis.

 
Rompregeling arbitrage
Vanuit de KNKV wordt vastgesteld hoeveel wedstrijden we als club zijnde extern moeten fluiten. Deze
wedstrijden worden gefloten door Henk Schuitema, Roelof van de Broek, Anne Wiersma, Sander Lap,
Astrid Hoetjer en Niels Lap. Dit is een hele belangrijke functie, aangezien het ons veel geld kan kosten
indien we niet voldoende wedstrijden fluiten.