Ledenwervingscommissie

Onze commissie bestaat in het seizoen 2023-2024 uit:
Gertrude Bosma
Anne Wiersma
Wycke Wobbes
Marco Popma
Jeroen van Wijk
Gabrielle Ravensbergen


Dit jaar wil de Ledenwervingscommissie zich vooral richten op het organiseren van activiteiten om de
korfbalsport onder de aandacht te brengen van inwoners uit het Westerkwartier.
Zo willen wij ons zichtbaar maken bij Sport en Cultuur Westerkwartier. Inwoners kunnen zich dan
inschrijven om mee te trainen. Daarnaast willen wij flyers naar scholen sturen om leerlingen mee te
laten trainen.
Korfbal in de krant en op de socials promoten.

 
We willen verschillende activiteiten organiseren/bespreken (ism de Accie en TC) om potentiële leden
op ons terrein te krijgen zoals:
– SportDoeDagen
– Ouder & kind training / vriendjes en vriendinnetjes training
– Pannenkoekentraining/Bingo training/Filmtraining
– Team van de Week
– Schoolkorfbaltoernooi
– Project korfbalpalen naar scholen
– Oldstars

 
Zo hebben wij dit jaar al een pannenkoektraining en een filmtraining georganiseerd voor
verschillende leeftijdscategorieën.
Verder zijn wij in contact met de buurtsportcoaches om op de scholen in de omgeving een
korfbalpaal op het schoolplein te plaatsen en hebben wij contact met een vakleerkracht over het
opzetten van een schoolkorfbaltoernooi. Op dit moment staat deze projecten nog in de
kinderschoenen.

 
Daarnaast is het punt ledenbehoud ook erg belangrijk, daarom staat wij als commissie nauw in
contact met de activiteitencommissie om leuke activiteiten te organiseren.
Voor al deze projecten en activiteiten zijn wij veel hulp nodig! Dit kan zijn pannenkoeken bakken voor
een pannenkoektraining, helpen begeleiden bij een kangoeroe/kaboutertraining, hulp bij een
subproject zoals het schoolkorfbaltoernooi etc. etc.


Dus heb jij zin om onze commissie te komen versterken of te helpen bij de organisatie van 1
activiteit/project, dan horen we het graag! Mailen kan naar ledenwerving@kvw22.nl