Technische commissie

Op moment van schrijven heeft KVW’22 vier seniorenteams spelen op wedstrijdkorfbal niveau:
KVW’22 1 komt in het huidige veldseizoen uit in de 1e
klasse en is nog in de race voor het
kampioenschap.
KVW’22 2 komt in het huidige veldseizoen uit in de reserve overgangsklasse en is nog in de race voor
het kampioenschap.
KVW’22 3 komt in het huidige veldseizoen uit in de reserve 2e
klasse en is kampioen.
KVW’22 4 komt in het huidige veldseizoen uit in de reserve 3e
klasse.
Tevens zijn er twee seniorenteams op breedtekorfbal niveau.
Wij hebben dus helaas de keuze moeten maken om, in vergelijking met het seizoen 2022-2023 één
seniorenploeg terug te trekken in verband met de krappe bezetting.
De jeugd van KVW’22 bestaat momenteel uit: één A-team, één C-team, één D-team, twee E-teams.
Mogelijk komt er vanaf de zaal nog een F-team bij.
Graag willen wij iedereen attent maken op het competitieschema op de site van de KNKV
(www.knkv.nl). Hierop staan voor het gehele seizoen de wedstrijd- en de vrije weekenden
ingepland. Wij hopen dat iedereen hier (zoveel mogelijk) rekening mee wil houden met het oog op
het plannen van andere bezigheden, c.q. vakanties.
Als voorbereiding op de competitie zullen er voor de selectie oefenwedstrijden zijn. Voor de overige
teams zal dit in overleg zijn met de betreffende trainers/coaches.
Het komende seizoen zal voor de TC in het teken staan van ledenwerving en behoud, opleiden van
jeugdtrainers en de randzaken verbeteren.
Aan het begin van het nieuwe seizoen gaan we als TC deze onderwerpen verdelen naast de algemene
en administratieve taken die de TC kent.
Wij zijn daarbij nog op zoek naar ouders en/of leden die de TC willen versterken.
De TC zorgt voor allerlei taken die ervoor zorgen dat er gekorfbald kan worden.
Denk hierbij aan:
Trainers/coaches regelen voor de verschillende teams
Trainingsschema’s maken
Teamindelingen verzorgen
Teams aanvullen als er ergens te kort is
Aanspreekpunt voor trainers/coaches en spelers
Ledenbehoud en -werving (in samenwerking met de Ledenwerfcommissie)
Etc. etc.
Als Technische Commissie creëren wij de randvoorwaarden om te kunnen korfballen. Wij hopen dan
ook dat iedereen met veel plezier op het veld staat of naar wedstrijden gaan kijken. Wij willen
iedereen erop wijzen, zowel spelers en speelsters als ook de ouders van onze jeugdleden, dat wij
altijd aanspreekbaar zijn. Dus indien u meer wilt weten of vragen heeft over trainingen, wedstrijden
of andere technische zaken, schroom dan niet, maar neem contact met ons op. Dit kan persoonlijk,
b.v. op het veld of per telefoon. Mailen kan ook, ons mailadres is tc@kvw22.nl.
Fienna Veenstra
Albertha van Wijk
Annelies Schuitema
Rutger Griep
Eline Muusers
Nienke Wobbes-Schuitema
Jeroen van Wijk