PR-commissie

Het allereerste seizoen van de PR commissie onder de vlag van KVW ’22. De PR Commissie heeft eind
vorig seizoen afscheid genomen van een drietal leden. Gelukkig hebben Marit Kant en Renate Hulst
zich bij de PR gevoegd voor met name het beheer van onze socials. Maurits Oostindiër is met name in
het beheer van de website en Hilde Hielkema is het aanspreekpunt voor de PR binnen het bestuur en
beheert de nieuwsbrief.
De belangrijkste taken van de PR zijn het zorgen voor de informatievoorziening naar al onze leden,
het maken/beheren van de social media accounts en de website en het maken van de
presentatiegids. Daarnaast verzorgt de PR de communicatie tussen onze club en de lokale media (of
aangedragen stukken naar de krant geplaatst worden ligt buiten onze invloed).
Afgelopen seizoen was het natuurlijk de taak van de PR om er voor te zorgen dat alle socialmedia
accounts en de website onder KVW ’22 vormgegeven werden. Deze accounts en website
(www.kvw22.nl) zijn dan inmiddels volledig draaiende.
Dit seizoen willen we de socials meer laten spreken en uitstralen wat voor club KVW ’22 is, namelijk
sportief én gezellig. Renate en Marit hebben dan ook genoeg ideeën om dit tot uitvoering te brengen.
De PR vind het belangrijk dat er niet alleen stukken van de selectie worden gepubliceerd, maar ook
van alle andere teams en leden. Daarom heeft de PR sinds dit seizoen een eigen telefoonnummer
waarnaar foto’s en wedstrijdverslagen gestuurd kunnen worden (let op, dit nummer is nieuw t.o.v.
vorig seizoen: 06 298 25 524) die we dan vervolgens zoveel mogelijk proberen te plaatsen. We roepen
bij deze dan ook alle leden en/of ouders van leden op om dit soort dingen aan te leveren. Uiteraard
heeft de PR zich wel te houden aan de AVG en zullen we soms iets moeten aanpassen.
Foto’s op de website zijn vaak vergrendeld i.v.m. privacywetgeving met een wachtwoord. Het
wachtwoord is bij de meesten wel bekend. Weet je het niet en wil je toch de foto’s zien, vraag een
van de teamgenoten of stuur even een appje naar bovenstaand nummer en dan krijg je het
wachtwoord uiteraard!

Het mailadres van de pr: pr@kvw22.nl