Kantinecommissie

Samenstelling commissie
• Maurits Oostindiër
• Manon de Vries
• Marije Warners
• Rob Siekman
• Jarri Kampinga
• Siska Wieland (contactpersoon bestuur)
Leden kantinecommissie
Aan het eind van vorig seizoen hebben we afscheid genomen van 2 commissie leden, we hebben
hiervoor 1 nieuw lid terug dit is Marije Warners
Verandering kantine
Afgelopen seizoen is er al veel veranderd in de kantine, komend seizoen zullen we gaan zorgen dat
ook de laatste klusjes afgemaakt gaan worden
Assortiment
Er is al best wat aan het assortiment veranderd afgelopen seizoen, we blijven ons oriënteren om een
zo goed mogelijk assortiment in de kantine neer te zetten.
Op de blikjes drinken nu ook statiegeld. Hiervoor staat een container bij de ingang van de kantine. Op
dit moment brengen we alle blikjes zelf weg. Mogelijk zijn hier andere manieren voor, hier gaan we
nog naar kijken.
Mocht er nog wat gemist worden in de kantine dan horen we dat graag, dan gaan we kijken of we dit
mogelijk kunnen toevoegen aan het assortiment
Schoonmaak
Aangezien de schoonmaak een grote kostenpost is, gaan we onderzoeken of we dit toch weer zelf op
kunnen pakken
Kantinerooster
We blijven proberen met het maken van de kantinedienstrooster rekenschap te houden met de taken
die vrijwilligers al uitvoeren. Dit blijft een lastige puzzel elke keer weer.

Wil je in contact komen met de kantinecommissie? Mail dan naar kantinecommissie@kvw22.nl of spreek één van de leden aan.